نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله تعداد مشاهده
دوره سوم/ سال: ۱۳۹۳ تحلیل عوامل مؤثر بر بازار گردشگری فرهنگی از نگاه گردشگران (مطالعۀ موردی: شهر سلطانیه) چکیده   PDF 4250
حسین حاتمی نژاد ; حسن رضایی نیا ; جواد زارعی
دوره دوم/ سال: ۱۳۹۲ بررسی عوامل مؤثر بر تصویر برند مقصد گردشگری و تأثیر آن بر رفتار گردشگران داخلی ( مطالعۀ موردی: شهر قزوین ) چکیده   PDF 2144
روح الله بیات ; صفر فضلی ; مهسا مرندی
دوره سوم/ سال: ۱۳۹۳ تأثیر کیفیت محصول مقصدهای گردشگری بر رضایت گردشگر (مطالعۀ موردی: پارک ساحلی قروق) چکیده   PDF 1734
بهرام زینعلی ; فریبا کرمی ; شهاب امیرزاده
دوره سوم/ سال: ۱۳۹۳ انگیزه ها و محدودیت های گردشگران در سفر به شهر شیراز چکیده   PDF 1734
منا اکبری ; ابوالفضل تاج زاده نمین
دوره اول / سال: ۱۳۹۱ شناسایی نقش عوامل فردی مؤثر بر تشخیص فرصت های کارآفرینی در حوزۀ گردشگری سلامت چکیده   PDF 1655
جواد سخدری ; جهانگیر یدالهی فارسی ; مهدی جعفرنژاد
دوره اول / سال: ۱۳۹۱ مدیریت گردشگری در شهرهای مذهبی ـ زیارتی (بررسی تطبیقی مشهد و واتیکان) چکیده   PDF 1532
معصومه توانگر ; حمیده خاکسار آستانه ; فاطمه رحمانی
دوره سوم/ سال: ۱۳۹۳ تحلیل کیفی نگرش جامعۀ میزبان نسبت به پیامدهای گردشگری (مطالعۀ موردی: بانه) چکیده   PDF 1448
نرمین نیکدل
دوره اول / سال: ۱۳۹۱ سنجش میزان رضایتمندی گردشگران داخلی از کیفیت خدمات هتلداری (مطالعۀ موردی: کلان شهر مشهد) چکیده   PDF 1445
محمد رحیم رهنما ; طاهره سادات حسینی غفاری ; امیر اشنویی ; مجتبی روستا
دوره سوم/ سال: ۱۳۹۳ گردشگری فرهنگی و طبیعی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) چکیده   PDF 1335
صادق بختیاری ; افسانه ترابی ; فرزام سجادیه خواجویی
دوره سوم/ سال: ۱۳۹۳ تأملی بر اسکان زائران در شهر مشهد چکیده   PDF 1325
سیمین فروغ زاده ; ندا رضوی زاده
1 - 10 (10)