نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات

 • تحلیل عوامل مؤثر بر بازار گردشگری فرهنگی از نگاه گردشگران (مطالعۀ موردی: شهر سلطانیه)  PDF    دانلود : 2520
  حسین حاتمی نژاد ; حسن رضایی نیا ; جواد زارعی 1-25
  بازدید: 4249
  تأثیر کیفیت محصول مقصدهای گردشگری بر رضایت گردشگر (مطالعۀ موردی: پارک ساحلی قروق)  PDF    دانلود : 2409
  بهرام زینعلی ; فریبا کرمی ; شهاب امیرزاده 27-49
  بازدید: 1733
  انگیزه ها و محدودیت های گردشگران در سفر به شهر شیراز  PDF    دانلود : 2181
  منا اکبری ; ابوالفضل تاج زاده نمین 51-68
  بازدید: 1733
  برنلمه ریزی راهبردی توسعۀ عرصۀ اجتماعی ـ امنیتی زیارت در شهر مشهد  PDF    دانلود : 2225
  حامد بخشی ; سحر سلطانی ; فائزه اعظم کاری 69-90
  بازدید: 1243
  گردشگری فرهنگی و طبیعی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)  PDF    دانلود : 2137
  صادق بختیاری ; افسانه ترابی ; فرزام سجادیه خواجویی 91-110
  بازدید: 1334
  تحلیل کیفی نگرش جامعۀ میزبان نسبت به پیامدهای گردشگری (مطالعۀ موردی: بانه)  PDF    دانلود : 2257
  نرمین نیکدل 111-129
  بازدید: 1447
  تأملی بر اسکان زائران در شهر مشهد  PDF    دانلود : 2153
  سیمین فروغ زاده ; ندا رضوی زاده 131-156
  بازدید: 1324