نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات

 • مدیریت گردشگری در شهرهای مذهبی ـ زیارتی (بررسی تطبیقی مشهد و واتیکان)  PDF    دانلود : 2184
  معصومه توانگر ; حمیده خاکسار آستانه ; فاطمه رحمانی 1-22
  بازدید: 1532
  ارزیابی قابلیت های بوم گردی دریاچۀ ارومیه با بهره گیری از مدل راهبردی سوات  PDF    دانلود : 1793
  حجت رضایی ; علیرضا دهقان پور ; شریعه محمودی ; مهدی چراغی ; محمد رضا باقی پور 23-46
  بازدید: 905
  شناسایی نقش عوامل فردی مؤثر بر تشخیص فرصت های کارآفرینی در حوزۀ گردشگری سلامت  PDF    دانلود : 1873
  جواد سخدری ; جهانگیر یدالهی فارسی ; مهدی جعفرنژاد 47-67
  بازدید: 1655
  سنجش میزان رضایتمندی گردشگران داخلی از کیفیت خدمات هتلداری (مطالعۀ موردی: کلان شهر مشهد)  PDF    دانلود : 2016
  محمد رحیم رهنما ; طاهره سادات حسینی غفاری ; امیر اشنویی ; مجتبی روستا 68-89
  بازدید: 1445
  تعیین پهنه های مستعد بوم گردی در شهرستان کوهدشت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی  PDF    دانلود : 1652
  مریم بیرانوند زاده ; هدایت الله درویشی ; سیامک شرفی ; سید دانا علیزاده 90-115
  بازدید: 892
  عوامل مؤثر در رضایت گردشگران از سفربه شهر مشهد (مطالعۀ موردی: خانواده های بنیاد شهید)  PDF    دانلود : 1625
  محسن نوغانی ; آرش قهرمان ; سمیه عفتی 116-136
  بازدید: 464
  برنامه های راهبردی توسعۀ اشتغال، با تأکید بر گردشگری مذهبی (مطالعۀ موردی: شهر مشهد)  PDF    دانلود : 1940
  خدیجه پارساپور ; مریم مقیمی ; هادی رفیعی ; محمد مظهری 137-159
  بازدید: 980
  تبیین جایگاه ساختاری ـ عملکردی اقتصاد گردشگری شهرستان دماوند از دیدگاه گردشگری پایدار  PDF    دانلود : 1608
  حسین کلانتری خلیل آباد ; ارغوان قنبری ; ولی الله ربیعی فر ; شهرام محمدی 160-180
  بازدید: 1051
  شناسایی و اولویّت بندی مؤلفه های مؤثر بر سطح رضایت گردشگران (مطالعۀ موردی: بازارچۀ مرزی شهرستان جوانرود)  PDF    دانلود : 1722
  داود جمینی ; علیرضا جمشیدی 181-200
  بازدید: 960