نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات

 • تحلیل عوامل مؤثر بر بازار گردشگری فرهنگی از نگاه گردشگران (مطالعۀ موردی: شهر سلطانیه) 
  حسین حاتمی نژاد ; حسن رضایی نیا ; جواد زارعی 1-25
  بازدید: 4250
  تأثیر کیفیت محصول مقصدهای گردشگری بر رضایت گردشگر (مطالعۀ موردی: پارک ساحلی قروق) 
  بهرام زینعلی ; فریبا کرمی ; شهاب امیرزاده 27-49
  بازدید: 1734
  انگیزه ها و محدودیت های گردشگران در سفر به شهر شیراز 
  منا اکبری ; ابوالفضل تاج زاده نمین 51-68
  بازدید: 1734
  برنلمه ریزی راهبردی توسعۀ عرصۀ اجتماعی ـ امنیتی زیارت در شهر مشهد 
  حامد بخشی ; سحر سلطانی ; فائزه اعظم کاری 69-90
  بازدید: 1244
  گردشگری فرهنگی و طبیعی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) 
  صادق بختیاری ; افسانه ترابی ; فرزام سجادیه خواجویی 91-110
  بازدید: 1335
  تحلیل کیفی نگرش جامعۀ میزبان نسبت به پیامدهای گردشگری (مطالعۀ موردی: بانه) 
  نرمین نیکدل 111-129
  بازدید: 1448
  تأملی بر اسکان زائران در شهر مشهد 
  سیمین فروغ زاده ; ندا رضوی زاده 131-156
  بازدید: 1325